'Unleash your own potential'

Categorie: Geen categorie

Volle maan en emoties

Merk jij ook dat je tijdens volle maan prikkelbaarder bent? Tijdens deze dagen stuurt de maan namelijk veel energie naar de aarde. Deze energie kun je ook positief inzetten, ten minste als je het goed gebruikt. Het kan je energieniveau positief verhogen, maar ook juist het omgekeerde, je emoties negatief versterken. Het is belangrijk dat je in een kalme gemoedstoestand bent om de positieve energie te ontvangen. Vergeet niet dat alles wat er gaande is in je lichaam, geest en ziel op dat moment versterkt wordt.

Als je boos bent, zul je je bozer voelen. Als je gelukkig bent, zul je je gelukkiger voelen. De energie van de volle maan is erg krachtig. Het is daarom van belang dat je intentie positief is. Zowel liefdevolle energie, maar ook negatieve energie wordt intenser. Als je hier mee om leert gaan zal dit zorgen voor emotionele en spirituele groei. Hieronder staan vijf tips voor het gebruiken van de energie van de volle maan.

1. Maak geen ruzie en wordt niet boos tijdens volle maan

De volle maan is een tijd van kalmte. Probeer dingen los te laten en blijf ademen tijdens moeilijke momenten of situaties. Probeer andere ook te vergeven voor hun fouten. Als je het niet kan laten gaan en er toch over wilt blijven praten, probeer het dan uit te stellen, ten minsten twee dagen na de volle maan. Wat er ook gebeurt op dit moment, de volle maan zal ervoor zorgen dat je emoties nu alleen maar zullen versterken. Houd je energie in balans in een vrolijke manier, richting thuis, je werk en in je dagelijkse interacties.

2. Positieve gedachten

Als je positief gaat denken dan worden je gedachten gevoegd met positieve energie en worden ze daardoor krachtiger. Zelfs als je net vijf minuten wakker bent in de ochtend of voor het slapen gaan.  Als je aan positieve momenten denkt in je leven doe je jezelf een groot plezier. Wat je kunt doen om dit te stimuleren is: – Maak een dankbaarheid lijstje – Schrijf een bedankbriefje aan het Universum – Kijk in de spiegel en zeg lieve woorden over jezelf – Maak een wandeling en merk al het moois om je heen

3. Maak je dromen helder

De volle maan is ook een perfecte tijd om je dromen te manifesteren. Neem de tijd om je dromen in te beelden en schrijf ze op papier. Je kunt hierbij ook een moodboard maken met daarop al je dromen en doelen. Dit kun je doen door middel van foto’s en woorden op te schrijven en plakken. Daarna is het handig om je moodboard op te hangen in je huis waar je het iedere dag kunt zien. Door extra tijd te besteden aan je dromen tijdens de volle maan geeft het je nog meer kracht en positieve energie om je dromen waar te maken.

4. Mediteer

Omdat de volle maan zoveel energie geeft kan meditatie ervoor zorgen dat weer je kalmte, stilte en rust gaat ervaren. Je kunt de meditatie gewoon thuis doen, maar ook in groepsverband. Er zijn vele spirituele centra, yoga studio’s en online groepen die bij elkaar komen voor een volle maan meditatie. Het is zeer krachtig om te mediteren in een groep.

5. Stuur zegeningen naar anderen mensen

Nu je weet hoe je kunt omgaan met de kracht van de maan kun je ook helende energie, vergeving, roze licht en liefdevolle vriendelijkheid naar je vrienden, familie, collega’s en vreemden sturen. Zend vredige energie naar plekken in de wereld waar ze strijd, armoede en oorlog beleven. Het heeft positieve gevolgen voor hen en als bonus voed je hiermee ook je goede karma voor jezelf.

Warme groet,
Marin

Like Volle maan on Facebook

Wijze zielen

Wijsheid komt met de jaren zeggen ze. Dit door de levenservaring die je op doet.
Maar waarom zijn er dan zoveel jonge mensen, kinderen die zo ontzettend wijs zijn?

Die zijn zo geboren. Als oude ziel hier op aarde gekomen. Oud in de zin van al vele in arcarnaties achter de rug. Zowel hier als op andere in arcarnatieplekken, en zelfs al periodes gewerkt als etherisch wezen, of als gids, ed.

Zij nemen al die kennis onbewust mee. Maar dat betekent niet dat al die jonge mensen en kinderen daar ook wat mee gaan doen op deze wereld. Dat ze ze dat moeten doen… vaak herkent men in zulke kinderen en jonge mensen een talent (uit een vorig leven). Maar het hoeft niet een onderdeel te zijn van het leven waarvoor ze gekomen zijn. Juist vaak ook niet. En alle grote mensen roepen dan ja daar zit een talent en het kind is zo HSP en of zelfs intuïtief! Dus dat moeten ze uitbuiten.
Alle kinderen staan open dus het zegt helemaal niks dat een kind meer ziet of hoort of voelt dan een volwassene. Zo komen ze nu eenmaal op aarde. In contact, open, om goed te kunnen hechten aan moeder en vader
Nee het kind kan wel zo blijven maar moet er uiteindelijks niks mee behalve mee leren omgaan voor zichzelf! Niet voor de wereld, niet omdat dat hoort omdat het een gave is, niet omdat ouders en familie dat vinden of verwachten… nee voor zichzelf!!
Zodat ze hun eigen doel in dit leven kunnen komen verwezenlijken i.p.v. ook nog te moeten opboksen tegen deze energie bovenop de nogal vele onbewust aanwezige kennis die heftig kan zijn…

Want al die opgedane kennis is oud zeer, oud leed, lessen, soms zwaar.

Heb jij zo een kind? Of denk je dat je zo een kindje hebt? Weet niet of je goed aan het begeleiden bent? Zoek hulp! Een die nuchter meekijkt want naar hier moeten 🌎 niet naar boven…

foto van Florescere.

Pijn; hoe vind je pijnstilling zonder pillen?

Pijn is het meest voorkomende symptoom bij alle aandoeningen en ziekten, maar het kan ook een ziekte op zichzelf worden. En zo moeten we chronische pijn ook zien: als een ziekte van het zenuwstelsel. Dat betoogt André Wolff, hoogleraar anesthesiologie en pijngeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen in zijn oratie. Pijnstilling is een probleem bij chronische pijn en niet altijd werkt de reguliere ‘pillenboel’…

foto van Florescere.

Bij mensen met chronische pijn houdt de pijn aan, maanden, jaren. Soms zelf hun hele leven, wat de kwaliteit van leven verslechtert. Mensen met chronische pijn kunnen minder goed bewegen, doordat de spieren en gewrichten niet meer goed werken en hun weerstand verlaagd raakt. Goed slapen wordt een probleem, evenals de eetlust. Daarnaast kunnen chronische pijnpatiënten meestal niet zonder pijnmedicatie en niet zonder hulp van familie en vrienden, terwijl ze hen juist steeds minder zien. Werken is vaak problematisch.

Chronische pijn is niet puur iets fysieks. Gedachten, gevoelens en emoties laten zien welke sociale impact pijn kan hebben. Patiënten denken bijvoorbeeld ‘waar komt die pijn vandaan?’ of ‘ik kan niets aan de pijn veranderen’. Ze voelen zich naar, machteloos: ‘ik heb zo’n pijn en kan vandaag mijn werk écht niet doen’.

Negatieve emoties en gedachten kunnen de pijn in stand houden. Onderzoek laat bovendien zien dat de omgeving ook een belangrijke speler is die de pijn in stand kan houden, versterken of dempen. Reacties uit de omgeving zijn bijvoorbeeld ‘oh, ik heb zo met je te doen’ of ‘ik vind dat jij je aanstelt’. Uiteindelijk zijn al onze gedachten, gevoelens, emoties, sensaties en gewaarwordingen terug te voeren tot chemische reacties in de hersenen. En zo zijn er in dit proces veel factoren die hun invloed uitoefenen bij pijn. Pijn is dus per definitie van lichamelijke, geestelijke en sociale aard.

Helaas word er niet altijd zo naar gekeken…

Heb jij van zoiets last? Zoek je hulp buiten de reguliere zorg of ben je daar uit behandeld?
Zoek je pijnstilling maar werken medicijnen niet voldoende?

Misschien vind je het interessant om eens te kijken of er pijnstilling of vermindering te verkrijgen is via een HIT traject!

Emoties, iedereen heeft ze

Iedereen heeft ze, emoties. De ene meer als de ander, tenminste, de ene duidt het sneller of vaker als de ander die introvert is, maar het innerlijk wel beleefd. Emoties laten ons zien hoe we iets ervaren en erop reageren. Elke mens heeft dezelfde emoties. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat innerlijk elk mens op aarde het op dezelfde manier beleefd alleen uiterlijk gezien zal je daar wel verschillen in aantreffen. Ook hoe mensen met emoties omgaan is heel verschillend en persoonlijk. Laten we zeggen dat bij iedereen de basis aanwezig is als mens.

De eerste emoties beleef je al bij je geboorte. Het geboren worden is al een traumatische gebeurtenis net als ons sterven. De overgang, terug naar de spirituele wereld gaat vaak ook niet altijd zonder emotionele ervaring gepaard. Emoties zijn een uiting van ons innerlijk beleven hoe we reageren op ervaringen en gebeurtenissen die we niet meteen kunnen begrijpen of aankunnen. Het is vaak de eerste reactie omdat we vaak niet weten welke houding we moeten aannemen en daarbij ons instinctieve gevoel het overneemt van ons rationele manier van denken. Iemand die heel rationeel is en verstandelijk bezig is, kan emotioneel heel kil overkomen, omdat deze zijn emoties niet meteen toont of erop reageert. Hoe wij emotioneel reageren is gebaseerd op eerdere ervaringen uit ons kindertijd, deels aangeboren en deels ook universeel bepaald. Belangrijk is hoe we daarna met emoties omgaan.Emoties die niet goed verwerkt worden of die we niet aankunnen, worden door ons systeem opgeslagen. Deels omdat we het niet aankunnen en daarom als zelfbescherming onbewust worden gehouden, en ook deels omdat we het nog niet kunnen begrijpen. Deze emoties vormen elke keer een reflectie in je onderbewuste naar je bewustzijn toe zodat je bij volgende ervaringen steeds weer deze emotie naar boven haalt. Deels om je bewust te maken dat je zelf deze emotie blijft gebruiken en mag loslaten, en deels omdat we het aangeleerd hebben. We hebben letterlijk een programma gecreerd in ons systeem en die blijven we steeds gebruiken. Het is ook een les van ons om duidelijk te maken dat er iets met ons aan de hand is en dat opgelost mag worden. Als iemand steeds overdreven in huilen uitbarst als degene voelt dat iemand oneerlijk is geweest dan wordt dat verschillend opgepakt. De ene zegt dat die persoon overgevoelig is en de ander dat die persoon heel emotioneel is. Deels kan het zo zijn dat zo’n persoon hiermee geboren is of dat er iets in het verleden als kind gebeurt is waardoor deze persoon nu zo overdreven emotioneel wordt. Mogelijk dat er als kind iets aangedaan is wat als onrecht aanvoelde.

Emoties die niet goed verwerkt worden veroorzaken energetisch gezien blokkades in ons energiesysteem.

Op chakra’s vormen energie blokkades en verder kunnen in je gehele energie systeem blokkades ontstaan waardoor je levensenergie geblokkeerd wordt of minder stroomt. Dit uit zich vaak in lichamelijke klachten zoals vermoeidheid of echte lichamelijke kwalen. Als je er daar niet aan doet worden de klachten chronisch. Overbelasting van ons energie systeem kan je behoorlijk ziek maken. Emoties zijn hele krachtige energieen. Dat wordt vaak onderschat en hierdoor beseft men niet wat het kan aanrichten. Als men bewust was van de kracht van emotie dan zou men er heel anders tegen aan kijken. Lichamelijke klachten zijn bijna altijd signalen van ons emotioneel systeem dat er iets aan de hand is en dat aandacht nodig heeft en opgelost mag worden.

In mijn praktijk blijkt dat het emotioneel systeem en de beleving daarvan best complex is. Als je de boeken leest van Christiane Beerlandt over hoe zij beschrijft wat de emotionele achtergrond is van veel lichamelijke klachten dan pas wordt je bewust hoe verschillend emoties worden beleefd en hoe dat zich uit in lichamelijke klachten. We kennen nu zoveel verschillende lichamelijke klachten en als daarbij de benodige emoties erbij moet zetten, dan wordt de lijst wel heel lang.

Om emotionele blokkades op te lossen is het van  belang om daar bewust van te zijn. Het is een samenspel van begrijpen, accepteren, loslaten en bewustwording. Op deze manier kan een deel van de emotie al oplossen. Deels doen we dit al onbewust en kan dit proces jaren duren omdat we ook bewuster en wijzer worden. Maar veel mensen blijven in deze blokkades steken en komen niet verder. Een deel van de mensen zijn er bewuster mee bezig en volgen therapie en healingen om ervan af te komen. Het proces van emotionele blokkade is een bewustwordingsproces omdat het leerproces zodat we onszelf begrijpen waarom we de emotie hebben gecreerd en waarom we het gebruiken.

Emotionele blokkades beperken je als mens in je leven en in je groei als mens op alle vlakken. Het kan je beperken in je manier van leven, relaties, je werk, het uitoefenen van hobbies, je spirituele groei, etc. Eigenlijk zijn er zoveel redenen om daar wel mee aan de slag te gaan, want het doet zoveel goeds met je. Het constant negeren van signalen zal je niet verder brengen en eigenlijk steeds als een ballast met me meedragen. Probleem is ook dat sommige signalen alleen maar krachtiger worden en je dus meer last gaan bezorgen, ten teken dat er uiteindelijk wat aan gedaan moet worden. De meeste mensen zoeken hun vlucht in de medische wereld waarbij je medicijnen gaat gebruiken om de klachten te onderdrukken. Je komt hierdoor niet verder. En regelmatig hoor je ook dat niet meer helpt. Deels gebeurt dit omdat mensen niet bewust zijn of niet weten dat het te maken heeft met emoties en daar ook niet mee bezig zijn.

Veel mensen begrijpen hun eigen emoties niet eens en zijn niet bewust hoe mee om te gaan. Het liefst drukt men het weg. Hierdoor leer je niet hoe hiermee om te gaan en te begrijpen wat er aan de hand is.

Wil je je emoties begrijpen? Ga er dan bewust voor zitten. Leer jezelf kennen hoe je echt bent en begrijp wat je emoties je willen zeggen. Als je dieper kijkt dan kom je vaak terug bij ervaringen uit je verleden.

Een deel van je emoties worden gevormd in je kindertijd. Als kind kan je veel emotionele ervaringen nog niet begrijpen en nog niet aan. Als er iets ergs gebeurt op jonge leeftijd heeft het vaak invloed hoe jij je later emotioneel gedraagt. De invloeden in je jonge leven zijn heel bepalend voor de rest van je leven. De invloeden van je ouders, broers, zusters en anderen in je jonge leven drukken al een stempel op het verdere verloop. Omdat je ook als persoon heel verschillend in elkaar steekt zal het ook per persoon verschillen hoe dit zich verder uit. Het is daarom zo belangrijk dat een kind in zijn jonge levensjaren goed wordt opgevoed, goed wordt begeleid door bewuste ouders en vooral veel liefde mag ervaren. Helaas ervaren veel kinderen dit niet en krijgen ze door te weinig emotionele contact met hun ouders, te weinig aandacht en liefde, veel stress en spanningen, de nodige ballast mee voor hun verdere leven. Deze ballast zal daarna ook je verder vormen en dat zal in je verdere leven de nodige lessen opleveren waarbij je constant aan herinnerd wordt wat er opgelost mag worden. Ervaringen en personen in je leven zullen je elke keer bewust proberen te maken dat er bepaalde zaken bij jezelf opgelost mag worden. Het levensproces waar je doorheen gaan is niets anders dan een wisselwerking van jou als persoon met de buitenwereld die op jou reageert hoe jij in elkaar steekt.

Jij trekt datgene aan wat bij jou past en niet zozeer allemaal in positieve zin, maar ook negatieve zin. En vooral voor dat laatste mag je best meer aandacht aan besteden, want niets gebeurt voor niets. Het is een hele bewustzijnsproces waar we allemaal doorheen gaat, om ons te leren hoe we in elkaar steken, en ook om bewuster te worden.

Ik kan over dit onderwerp zoveel meer schrijven, deels omdat ik het als studie gebruikte voor mijn healings/therapie methodes en deels omdat zo belangrijk is in ons leven.

Warme groet,
Marin
Like Ziektepatronen en wat ze mogelijk kunnen betekenen on Facebook

Wie lost nou toch dat probleem of ziekte voor me op?!

Niemand kan jou healen of genezen. Geen arts, chirurg, psycholoog of medicijn. Nee ook geen healer of plantmedicijn (zoals Ayahuasca of Iboga).
Zo laten we die illusie maar gelijk even met de grond gelijk maken!

Nu denk je misschien maar jij werkt als healer waarom ga je nu jouw eigen werk naar beneden halen? Een manier om mensen te trekken… Nou omdat ik heilig geloof in iedereen z’n eigen verantwoordelijkheid.

Wat bedoel ik met eigen verantwoordelijkheid? Daar bedoel ik mee dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar leven. En dat je afhankelijk kunt gaan zitten zijn van een ander of je hele wens, droom, geluk, toekomst, gezondheid van een ander kunt laten afhangen door wat hij/zij zegt of doet. Maar er gebeurd niets als jij zelf niets doet.

Het enige wat een ander of een medicijn kan doen is jou een zetje geven, zodat het proces van (in dit onderwerp) gezond worden op gang komt en je steunen tijdens dat proces.

Afbeeldingsresultaat voor medicijnen holistisch

Een psycholoog helpt je inzichten te geven over je eigen mentale of emotionele issues, maar je komt zelf tot dat inzicht en je verandert zelf je gedrag, gedachten of overtuigingen.
Een chirurg haalt iets weg of plaats iets anders in je lichaam, nuttig, maar het werkelijke genezingsproces start daarna pas en doet je lichaam samen met je mind & soul zelf.
Medicijnen geven je een mogelijkheid om zaken beter aan te kunnen. Ze verdoven vaak of geven een bepaalde energie, maar jouw lichaam of geest moeten zelf van daaruit het genezingsproces op gang brengen of verbeteren. Zorgen dat het zelf de benodigde stoffen, hormonen aanmaakt of opneemt.
En zo ook met “alternatieve genezers”. Zij helpen jou om inzichten te krijgen, oude emoties en patronen los te laten, zienswijzen en overtuigingen om te buigen alsmede vastgezette energie weer in beweging te brengen.

Ik zie het zo vaak, op beurzen, op facebookpagina’s waar (gratis) hulp wordt geboden dat men leeft naar wat een ander zegt. ‘Wie kan mij vertellen of en hoe en wanneer mijn ziekte verdwijnt, mijn liefde komt, weer contact krijg met mijn kinderen, en ga zo maar verder.’
Natuurlijk wil iedereen positief nieuws horen, ik ook! Geloof mij niets lekkerders toch?!
Maar die liefde, contact met je kinderen, een gezond lichaam dat komt pas als je ook zelf in actie komt. Ga je thuis zitten wachten tot jouw liefde aanbelt dan kun je lang wachten, bel je niet uit jezelf naar je kinderen dan laat je je geluk dus van de voorspeller en je kinderen afhangen, en als je niet naar de dokter, psycholoog of healer gaat kun je niet aan je gezondheid werken.

De bron van elke klacht, lichamelijk, mentaal of emotioneel, zit in een onevenwichtige balans van je energie. Vaak veroorzaakt door trauma, onverwerkte, weggestopte of ongeuite emoties. Soms overgenomen van anderen, zoals (voor)ouders, partners, etc.

Eigen verantwoordelijkheid oudere heikel punt

Je kunt er dus niet vanuit gaan dat die arts, psycholoog, healer, masseur of zelfs moeder Ayahuasca jou wel even zal genezen of gelukkig zal maken. Je bent zelf verantwoordelijk om de geboden steun in welke vorm dan ook te gebruiken voor je eigen proces van heling. Je eigen verantwoordelijkheid gebruiken dus!
Leun je echter toch achterover, dan kun je tot in eeuwigheid artsen en healers bezoeken, oneindig veel plantmedicijnen, chemische pharma medicijnen of homeopatische medicijnen blijven(d) gebruiken. Maar er gebeurd niets, tot je uiteindelijk dan maar zegt dat niets werkt, dat al die healers, paragnosten, en andere alternatieve hulp nep is. Het is niet nep en die mensen kunnen je zeker helpen, maar je moet wel zelf er iets mee doen….

Bij Florescere laat ik jou nadrukkelijk je eigen verantwoordelijkheid nemen daarin, maar tegelijkertijd steun ik je in het mooie proces van genezing/heling op de meest egoloze, oordeelloze en liefdevolle wijze die mogelijk is. En hoewel ik niet iedereen in elke situatie kan steunen, ik kan wel velen op velerlei wijze steunen. Dat gebeurd bovendien ook nog eens op een hele bijzondere, uiterst aangename en effectieve manier.

Hoe weet je dat ik jou met jouw issue(s) kan steunen en begeleiden? Heel simpel. Als je een positief gevoel of een onbekende aantrekkingskracht richting mij of Florescere voelt, dan is dat niet voor niets. Dan ben ik zeer waarschijnlijk de juiste persoon en het juiste adres om aan te kloppen. Bij twijfel gewoon contact met mij opnemen en daarna weet je het zeker.
En voelt het niet goed, of ik denk dat ik je niet kan helpen dan stuur ik je zonder probleem door naar een collega die ik ken en waar ik vertrouwen in heb. Het gaat niet om mij, maar om jou pad, jouw genezing, jouw heelwording.

Dus aan jou de keuze: hoe wil jij leven?
Afhankelijk van anderen en wat zij zeggen of met je handen op het stuur van jouw leven?

Afbeeldingsresultaat voor eigen verantwoordelijkheid

 

Denk je dat deze informatie interessant of behulpzaam voor iemand kan zijn? Stuur deze blog dan door of TAG die persoon onder de link op facebook.

Want sharing is caring!

Warme groet,
Marin

Like Niemand kan jou genezen on Facebook

Ziektebeelden

Ziekte. Wat betekent dat?

Niemand vind ziek-zijn leuk. Helaas worden we het allemaal wel eens; griep, verkoudheid, een rare uitslag. Allemaal simpel en eenvoudig. Helaas komen er ook andere ziektes voor die langer, zwaarder of moeilijker zijn. Eventueel zelfs vage rondzwervende klachtjes die steeds komen en gaan, niet zwaar maar wel vervelend.
Of chronische pijnen waar je niet meer vanaf komt. En dan komt op een bepaald moment zelfs vanuit het medisch circuit de opmerking; je moet er mee leren leven.

Tja daar zit je dan. Pijn. Onbegrip. Ziek….

En dan, wat moet je dan? Velen geven het dan op. Raken misschien zelfs ook mentaal of emotioneel verder uit balans. Zeker als het een zware ziekte of chronische pijn, of misschien zelf wel ronduit een handicap is want het beïnvloed je levenskwaliteit. Dan kun je zelfs ook nog onbegrip uit de omgeving ontvangen of ervaren. Dat is dan bovenop het fysieke deel nog zwaarder…

Soms komt de medische wetenschap niet verder en zul je meer holistisch naar je ziekte en je pijn moeten kijken om het oplossen of om de klachten te verminderen.
Een holistische blik betekent dat je bij de ziekte ook als oorzaak (dus niet als gevolg) naar je emoties, je gedachten, je waarden/normen kijkt. Daar kan net zo goed een trigger zitten dat heeft gezorgd voor een ‘energie’ die als laatste signaal omdat je naar de andere dingen eerder niet luisterde in je lichaam nog een extra signaal afgeeft. Zo hoopt het als het ware je aandacht te trekken.

Vanuit mijn ervaring weet ik hoe is het is om met chronische pijn te leven, te horen dat je nooit bepaalde dingen kunt gaan doen of ervaren… echter ik doe het wel! Hoe komt het dan toch? Dat komt tweeledig in mijn ogen. Ik ben nooit bij de pakken neer gaan zittenen en altijd aan het zoeken geweest naar wat ik wel kon, op mijn manier. Daarnaast heb ik via healing veel dingen opgelost op fysiek, emotioneel niveau, in gedachtenpatronen, maar zelfs ook in vorige levens, nu wetend dat dit ook een keuze is van mijn ziel om zo te willen leven geeft ook rust. Blijkbaar wil ik iets leren en met stilzitten ga ik dat niet. Door zelfs ook al die andere zaken van vorige levens erbij te betrekken wordt mijn holistisch beeld zelfs nog breder.

Wanneer je een ziekte, jouw pijn onderzoekt kun je zo diep gaan, maar dat hoeft niet. Niet iedereen staat open voor vorige levens of gidsen of zielekeuzes. En dat is prima. Zoek naar het holistisch beeld binnen dat wat voor jou past. Bij jouw geloof.

Je kunt op verschillende plaatsen en in boeken betekenissen vinden van ziektes.
Google maar eens!

Bijgaand enkele voorbeelden:
– bloeddruk, hoge – Onderdruk je jezelf vanuit een tekort aan liefde voor jezelf? (inhouden)
– bronchitis – Inwendige kwaadheid en onmacht ; durf je je innerlijk verzet of boosheid niet echt te uiten? ‘Hoest je het uit’ als een drang om weer ‘vrij te kunnen ademen’?
– darmproblemen – problemen met het je ‘ontlasten’ van negatieve indrukken ; problemen met je ‘ontlasten’ van het loslaten van controle
 eczeem – zelfveroordeling en -miskenning ; je voelt je belemmerd en geblokkeerd, niet in staat om je omgeving duidelijk te maken wat je wil ; roep om bevrijding van een gezag boven jezelf
– haaruitval – teveel angstige gedachten en wantrouwen verstoppen je intuïtie; niet ‘geworteld’ in jezelf
– hart-problemen – je leeft niet van ‘harte’ ; vreugde wordt opgeofferd aan het ’voldoen aan buitenwereld’ ; je voelt te weinig liefde voor jezelf ; durf je te uiten wat op je hart ligt ?

– knie-problemen – koppige trots, arrogantie en onbuigzaamheid ; hard en onverzettelijk ; niet willen toegeven
 kreupel – emotionele ‘kreupelheid’, je voelt je geestelijk ‘mismaakt’ ; gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect
– maagproblemen – emotioneel niet kunnen omgaan met nieuwe indrukken ; je kan iets niet‘verteren’/iets ‘ligt je op de maag’/angst voor het nieuwe; je kropt een hoop spanning en emoties op
– migraine – altijd bezig te ‘voldoen’ ; gepieker over ‘doe ik alles wel goed?’; wordt je boos omdat je ‘planning’ niet klopt ? Moet je aan zoveel eisen voldoen?
 peesontsteking – starheid, onbuigzaamheid ; koppigheid ; omdat je niet soepel meegaat met het leven
– rugpijn, bovenrug – Voel je je niet gesteund of geliefd?
– slapeloosheid – angsten en zorgen blijven herkauwen
– voetproblemen – leef je volgens de ‘standpunten’ van anderenWe kennen uiteraard niet voor niets ook spreuken als;
– er ligt iets zwaar op de maag
– wat het je op je lever
– last op je schouders dragenDat hangt namelijk allemaal met ditzelfde onderwerp samen. Eigenlijk is een holistisch beeld op ziekte dus al ouder dan we doen denken. Alleen tegenwoordig ligt de kennis van artsen vaak hoog voor ons; bijna op een altaar… Er is niets mis met doorlopen van een medisch circuit, het is zelfs goed! Je kunt er gerust ook een alternatieve vorm van hulp bij zoeken en doen. Zolang het maar gericht is op inzichten.
Zo kun je er aan werken. En wat voor methode je kiest dat is aan jou. Wat voor jou past. Het kan zijn healing, reading, familie opstellingen, coaching, chakrapad lopen, gesprekken met gidsen of engelen, soul retrieval, het maakt niet uit. Voel wat past, ga naar iemand waar jij je goed bij voelt. Dan heb je een mooi samenspel tussen jou, de medische wereld en de alternatieve wereld. En daar kan maar 1 persoon beter van worden; jij!Warme groet,
MarinLike Ziektepatronen en wat ze mogelijk kunnen betekenen on Facebook