'Unleash your own potential'

Maand: <span>december 2017</span>

Emoties, iedereen heeft ze

Iedereen heeft ze, emoties. De ene meer als de ander, tenminste, de ene duidt het sneller of vaker als de ander die introvert is, maar het innerlijk wel beleefd. Emoties laten ons zien hoe we iets ervaren en erop reageren. Elke mens heeft dezelfde emoties. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat innerlijk elk mens op aarde het op dezelfde manier beleefd alleen uiterlijk gezien zal je daar wel verschillen in aantreffen. Ook hoe mensen met emoties omgaan is heel verschillend en persoonlijk. Laten we zeggen dat bij iedereen de basis aanwezig is als mens.

De eerste emoties beleef je al bij je geboorte. Het geboren worden is al een traumatische gebeurtenis net als ons sterven. De overgang, terug naar de spirituele wereld gaat vaak ook niet altijd zonder emotionele ervaring gepaard. Emoties zijn een uiting van ons innerlijk beleven hoe we reageren op ervaringen en gebeurtenissen die we niet meteen kunnen begrijpen of aankunnen. Het is vaak de eerste reactie omdat we vaak niet weten welke houding we moeten aannemen en daarbij ons instinctieve gevoel het overneemt van ons rationele manier van denken. Iemand die heel rationeel is en verstandelijk bezig is, kan emotioneel heel kil overkomen, omdat deze zijn emoties niet meteen toont of erop reageert. Hoe wij emotioneel reageren is gebaseerd op eerdere ervaringen uit ons kindertijd, deels aangeboren en deels ook universeel bepaald. Belangrijk is hoe we daarna met emoties omgaan.Emoties die niet goed verwerkt worden of die we niet aankunnen, worden door ons systeem opgeslagen. Deels omdat we het niet aankunnen en daarom als zelfbescherming onbewust worden gehouden, en ook deels omdat we het nog niet kunnen begrijpen. Deze emoties vormen elke keer een reflectie in je onderbewuste naar je bewustzijn toe zodat je bij volgende ervaringen steeds weer deze emotie naar boven haalt. Deels om je bewust te maken dat je zelf deze emotie blijft gebruiken en mag loslaten, en deels omdat we het aangeleerd hebben. We hebben letterlijk een programma gecreerd in ons systeem en die blijven we steeds gebruiken. Het is ook een les van ons om duidelijk te maken dat er iets met ons aan de hand is en dat opgelost mag worden. Als iemand steeds overdreven in huilen uitbarst als degene voelt dat iemand oneerlijk is geweest dan wordt dat verschillend opgepakt. De ene zegt dat die persoon overgevoelig is en de ander dat die persoon heel emotioneel is. Deels kan het zo zijn dat zo’n persoon hiermee geboren is of dat er iets in het verleden als kind gebeurt is waardoor deze persoon nu zo overdreven emotioneel wordt. Mogelijk dat er als kind iets aangedaan is wat als onrecht aanvoelde.

Emoties die niet goed verwerkt worden veroorzaken energetisch gezien blokkades in ons energiesysteem.

Op chakra’s vormen energie blokkades en verder kunnen in je gehele energie systeem blokkades ontstaan waardoor je levensenergie geblokkeerd wordt of minder stroomt. Dit uit zich vaak in lichamelijke klachten zoals vermoeidheid of echte lichamelijke kwalen. Als je er daar niet aan doet worden de klachten chronisch. Overbelasting van ons energie systeem kan je behoorlijk ziek maken. Emoties zijn hele krachtige energieen. Dat wordt vaak onderschat en hierdoor beseft men niet wat het kan aanrichten. Als men bewust was van de kracht van emotie dan zou men er heel anders tegen aan kijken. Lichamelijke klachten zijn bijna altijd signalen van ons emotioneel systeem dat er iets aan de hand is en dat aandacht nodig heeft en opgelost mag worden.

In mijn praktijk blijkt dat het emotioneel systeem en de beleving daarvan best complex is. Als je de boeken leest van Christiane Beerlandt over hoe zij beschrijft wat de emotionele achtergrond is van veel lichamelijke klachten dan pas wordt je bewust hoe verschillend emoties worden beleefd en hoe dat zich uit in lichamelijke klachten. We kennen nu zoveel verschillende lichamelijke klachten en als daarbij de benodige emoties erbij moet zetten, dan wordt de lijst wel heel lang.

Om emotionele blokkades op te lossen is het van  belang om daar bewust van te zijn. Het is een samenspel van begrijpen, accepteren, loslaten en bewustwording. Op deze manier kan een deel van de emotie al oplossen. Deels doen we dit al onbewust en kan dit proces jaren duren omdat we ook bewuster en wijzer worden. Maar veel mensen blijven in deze blokkades steken en komen niet verder. Een deel van de mensen zijn er bewuster mee bezig en volgen therapie en healingen om ervan af te komen. Het proces van emotionele blokkade is een bewustwordingsproces omdat het leerproces zodat we onszelf begrijpen waarom we de emotie hebben gecreerd en waarom we het gebruiken.

Emotionele blokkades beperken je als mens in je leven en in je groei als mens op alle vlakken. Het kan je beperken in je manier van leven, relaties, je werk, het uitoefenen van hobbies, je spirituele groei, etc. Eigenlijk zijn er zoveel redenen om daar wel mee aan de slag te gaan, want het doet zoveel goeds met je. Het constant negeren van signalen zal je niet verder brengen en eigenlijk steeds als een ballast met me meedragen. Probleem is ook dat sommige signalen alleen maar krachtiger worden en je dus meer last gaan bezorgen, ten teken dat er uiteindelijk wat aan gedaan moet worden. De meeste mensen zoeken hun vlucht in de medische wereld waarbij je medicijnen gaat gebruiken om de klachten te onderdrukken. Je komt hierdoor niet verder. En regelmatig hoor je ook dat niet meer helpt. Deels gebeurt dit omdat mensen niet bewust zijn of niet weten dat het te maken heeft met emoties en daar ook niet mee bezig zijn.

Veel mensen begrijpen hun eigen emoties niet eens en zijn niet bewust hoe mee om te gaan. Het liefst drukt men het weg. Hierdoor leer je niet hoe hiermee om te gaan en te begrijpen wat er aan de hand is.

Wil je je emoties begrijpen? Ga er dan bewust voor zitten. Leer jezelf kennen hoe je echt bent en begrijp wat je emoties je willen zeggen. Als je dieper kijkt dan kom je vaak terug bij ervaringen uit je verleden.

Een deel van je emoties worden gevormd in je kindertijd. Als kind kan je veel emotionele ervaringen nog niet begrijpen en nog niet aan. Als er iets ergs gebeurt op jonge leeftijd heeft het vaak invloed hoe jij je later emotioneel gedraagt. De invloeden in je jonge leven zijn heel bepalend voor de rest van je leven. De invloeden van je ouders, broers, zusters en anderen in je jonge leven drukken al een stempel op het verdere verloop. Omdat je ook als persoon heel verschillend in elkaar steekt zal het ook per persoon verschillen hoe dit zich verder uit. Het is daarom zo belangrijk dat een kind in zijn jonge levensjaren goed wordt opgevoed, goed wordt begeleid door bewuste ouders en vooral veel liefde mag ervaren. Helaas ervaren veel kinderen dit niet en krijgen ze door te weinig emotionele contact met hun ouders, te weinig aandacht en liefde, veel stress en spanningen, de nodige ballast mee voor hun verdere leven. Deze ballast zal daarna ook je verder vormen en dat zal in je verdere leven de nodige lessen opleveren waarbij je constant aan herinnerd wordt wat er opgelost mag worden. Ervaringen en personen in je leven zullen je elke keer bewust proberen te maken dat er bepaalde zaken bij jezelf opgelost mag worden. Het levensproces waar je doorheen gaan is niets anders dan een wisselwerking van jou als persoon met de buitenwereld die op jou reageert hoe jij in elkaar steekt.

Jij trekt datgene aan wat bij jou past en niet zozeer allemaal in positieve zin, maar ook negatieve zin. En vooral voor dat laatste mag je best meer aandacht aan besteden, want niets gebeurt voor niets. Het is een hele bewustzijnsproces waar we allemaal doorheen gaat, om ons te leren hoe we in elkaar steken, en ook om bewuster te worden.

Ik kan over dit onderwerp zoveel meer schrijven, deels omdat ik het als studie gebruikte voor mijn healings/therapie methodes en deels omdat zo belangrijk is in ons leven.

Warme groet,
Marin
Like Ziektepatronen en wat ze mogelijk kunnen betekenen on Facebook